MF pracuje nad podatkowymi ułatwieniami dla przedsiębiorców

2023-12-07 00:16:43(ost. akt: 2023-12-07 00:18:47)

Autor zdjęcia: Photo by Amol Tyagi on Unsplash

Wydatki inwestycyjne jako koszt uzyskania przychodów pomniejszą podstawę opodatkowania, co w konsekwencji pomniejszy również wysokość zobowiązania podatkowego dla przedsiębiorców - przewidują rozwiązania, nad którymi pracuje resort finansów.
Wydatki inwestycyjne jako koszt uzyskania przychodów pomniejszą podstawę opodatkowania, co w konsekwencji pomniejszy również wysokość zobowiązania podatkowego dla przedsiębiorców - przewidują rozwiązania, nad którymi pracuje resort finansów.

W środę w wykazie prac legislacyjnych rządu poinformowano o pracach nad projektem noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpowiedzialnym za opracowanie tego projektu jest resort finansów.

"Projektowana ustawa wprowadza podatkowe ułatwienia otoczenia prawnego dla przedsiębiorców. Proponowane rozwiązania umożliwiają przedsiębiorcom szybsze rozliczenie w podatku dochodowym poniesionych wydatków inwestycyjnych. Wydatki te jako koszt uzyskania przychodów pomniejszą podstawę opodatkowania, co w konsekwencji pomniejszy również wysokość zobowiązania podatkowego. Proponowane rozwiązania będą zatem stanowić formę dodatkowej zachęty do zwiększenia wydatków inwestycyjnych, która powinna oddziaływać na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa" - wyjaśniono.

W wykazie poinformowano, że projektowana nowela zakłada podwyższenie z obecnych 10 tys. zł do 20 tys. zł, limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

Kolejnym rozwiązaniem jest podwyższenie z obecnych 50 tys. euro do 100 tys. euro, limitu wartości odpisów amortyzacyjnych zaliczanych jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów przez małych podatników oraz podatników, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów (maszyny i urządzenia).

Dodano, że kolejnym rozwiązaniem jest podwyższenie z obecnych 100 tys. zł do 200 tys. zł limitu odpisów amortyzacyjnych zaliczanych jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów od wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (maszyny i urządzenia).

Przyszła nowelizacja - zgodnie z informacją zawartą w wykazie - zwiększy też limity warunkujące możliwość ustalenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podatnika. Wskazano, że obecnie okres amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (maszyny i urządzenia) nie może być krótszy niż: 24 miesiące, gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 tys. zł i 36 miesięcy, gdy ich wartość początkowa jest wyższa niż 25 tys. zł i nie przekracza 50 tys. zł. Po zmianie przepisów będzie to w pierwszym przypadku 50 tys. zł, a w drugim - limity wzrosną odpowiednio do 50 tys. zł i 100 tys. zł.


red./PAP