Agencja S&P potwierdziła rating Polski na poziomie "A-"

2023-12-02 00:21:06(ost. akt: 2023-12-02 00:22:14)

Autor zdjęcia: AbsolutVision on Unsplash

Agencja ratingowa S&P utrzymała ocenę ratingową Polski na poziomie A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.
Agencja ratingowa S&P utrzymała ocenę ratingową Polski na poziomie A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów. Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym.

Jak wskazano w informacji, agencja ratingowa S&P ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym.

Podano, że agencja oczekuje, że polska gospodarka wzrośnie o 3,1 proc. w 2024 r., po wzroście o 0,6 proc. w 2023 r., ponieważ konsumpcja krajowa odradza się i łagodzi słabości u kluczowych partnerów handlowych Polski. Agencja spodziewa się też odblokowania dostępu do funduszy Unii Europejskich, co pobudzi wzrost inwestycji w 2024 r. i w kolejnych latach.

Napisano, że choć deficyt budżetowy prawdopodobnie utrzyma się na wysokim poziomie co najmniej do lat 2024-2025, wartość netto długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w średnim okresie utrzyma się poniżej umiarkowanego poziomu 50 proc. PKB.

Zdaniem agencji rating Polski może zostać podniesiony, jeśli zaobserwowana zostanie trwała poprawa instytucjonalna i zarządcza, co przełoży się również na stały napływ środków unijnych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wspierając średniookresowe perspektywy wzrostu gospodarczego Polski.

Z drugiej strony presja na obniżenie ratingu może wynikać ze znacznie wolniejszej dezinflacji, osłabiającej wiarygodność polityki pieniężnej Polski, jej konkurencyjności zewnętrznej i wzrostu gospodarczego.

red./PAP