Co się dzieje na budowie Placu Centralnego? Kolejne ślady dawnej Warszawy

2023-12-01 16:03:47(ost. akt: 2023-12-01 10:00:15)

Autor zdjęcia: ZDM

Tym razem udało się odkopać posadzkę jednej z kamienic, które przed wojną stały w miejscu, gdzie dziś powstaje pl. Centralny. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych prowadzone są tam nadal prace archeologiczne.
W czerwcu ruszyła budowa pl. Centralnego. Chodzi o środkową część pl. Defilad na osi ul. Złotej. Na wprost wejścia do Pałacu Kultury i Nauki będzie mniej betonu i asfaltu. Pojawi się tam za to ponad 100 nowych drzew, trawniki i niska sadzawka. W ten sposób stworzymy kolejne miejsce Nowego Centrum Warszawy. Zielona, uporządkowana i przyjazna mieszkańcom przestrzeń powstaje z poszanowaniem historii miasta. Nieregularny układ chodników i zieleni odwzoruje sieć dawnych ulic i zarys budynków. Po II wojnie światowej pozostałości po kamienicach zostały wyburzone, by zrobić miejsce pod Pałac Kultury i Nauki.

Rozpoczęcie prac oznaczało głębokie wykopy i odkrywanie ocalałych fragmentów dawnego śródmieścia Warszawy. Do tej pory udało się trafić m.in. na oryginalną nawierzchnię bazaltową, torowisko tramwajowe, a także granitowe krawężniki. Natrafiono także na starą rozdzielnię elektryczną zlokalizowaną w północno-zachodniej części placu budowy, od strony trybuny honorowej. Znaleziska są – jak w każdym takim przypadku – badane przez archeologów.

Najnowsze odkrycie to posadzka jednej z kamienic, prawdopodobnie wtórna, ułożona prowizorycznie już po wojnie. Na miejscu oceni to jednak zespół specjalistów.

POSTĘPY NA BUDOWIE PLACU
Obecnie prace na budowie pl. Centralnego koncentrują się przede wszystkim na zabezpieczaniu wykopu pod zbiornik retencyjny znajdujący się najbliżej ul. Marszałkowskiej i przyszłej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W sumie zaplanowano tam zbiorniki wodne umieszczone ok. siedem metrów pod ziemią. Będą służyć do zbierania wody deszczowej, przy użyciu której nawadniana będzie nowa zieleń na placu. Zbiorniki będą wykonane z prefabrykatów. Specjalnie opracowany system pozwoli na bieżącą kontrolę ich napełnienia. Gdy zbiorniki będą puste, zieleń zostanie podlana wodą miejską – natomiast w pierwszej kolejności, zawsze wykorzystywana będzie woda „z drugiego obiegu”.

Równolegle prowadzone są badania archeologiczne odkopanych fragmentów kamienicy mieszczących się między MSN a trybuną honorową. W tym tygodniu te prace powinny się zakończyć. Zwieńczy je sprawozdanie, na podstawie którego będziemy oczekiwać na pozwolenie od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rozbiórkę zinwentaryzowanych obiektów. Dodatkowo trwają roboty ziemne. Wywożone jest też to, co wykopano, z pozostałych części placu.

— W tym tygodniu powinniśmy rozpocząć badania archeologiczne dawnych kamienic kolidujących z pozostałymi zbiornikami retencyjnymi znajdującymi się pomiędzy trybuną honorową a Pałacem Kultury. Wkrótce rozpoczniemy też prace związane z przebudową wodociągu w części placu położonej bliżej planowanego budynku Teatru TR Warszawa — informuje ZDM

DODATKOWE ROBOTY ARCHEOLOGICZNE
Kilka dni temu wybrano firmę, która przeprowadzi kompleksowe badania archeologiczne. Polegają one na rozpoznaniu i udokumentowaniu odkrytych reliktów ujawnionych podczas nadzoru archeologicznego. Wykonawca będzie musiał je zinwentaryzować i dokładnie opisać. To niepowtarzalna okazja, by w dzisiejszych czasach jeszcze raz zobaczyć na żywo, jak przed II wojną światową wyglądało centrum stolicy z gęstą siatką ulic i kamienic. Jednocześnie jest to niezbędne do kontynuowania w pełnym zakresie robót budowlanych.

— Do przetargu zgłosiły się dwie firmy. Pod uwagę braliśmy nie tylko proponowaną cenę za wykonanie prac, ale także doświadczenie kierownika badań archeologicznych wyznaczonego do realizacji zamówienia. Korzystniejszą ofertę złożyła firma Asinus Igor Maciszewski. Za swoje prace zażądała 1 027 945,44 zł. Konkurent – Zabytki, Badania, Projekty, Realizacje, Michał Grabowski, Archeologia, Architektura, Prawo – chciał 1 175 683,20 zł. Teraz wybrany przez nas wykonawca ma pół roku na realizację zamówieni — informuje ZDM.

Bez tych prac nie można by było kontynuować robót przy przekształcaniu betonowego pl. Defilad w zieloną przestrzeń z drzewami, krzewami i sadzawką. Budowa pl. Centralnego skoordynowana jest z budową pobliskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Na terenie przyszłego placu w dużej części znajduje się zaplecze MSN. Prace zostały zaplanowane tak, aby ze sobą nie kolidowały.

ZDM