Również zimą warto odwiedzić Twierdzę Modlin

2023-11-26 06:58:08(ost. akt: 2023-11-26 08:09:52)

Autor zdjęcia: f

Polecamy odwiedzić największe fortyfikacje wojskowe w Europie. Zimą wyglądają szczególnie spektakularnie.
Położenie Modlina, u zbiegu rzek Wisły, Narwi i Wkry nadawało temu miejscu wybitne walory obronne. Znaczenie tego miejsca docenił również król szwedzki Karol Gustaw, zakładając tu obóz warowny o narysie gwiazdy czteroramiennej tzw. “Bugskansen”, który przetrwał aż do 1660r. W 1806r. Napoleon, dążąc do rozciągnięcia swych wpływów na wschodzie Europy, tworzy Księstwo Warszawskie. Rozpoczyna budowę na terytorium Księstwa szeregu twierdz. Wstępną decyzję o budowie twierdzy w Modlinie, podejmuje Napoleon, w grudniu 1806r. w czasie pobytu w Poznaniu.

We wrześniu 1939r. po napaści Niemiec hitlerowskich, od 5.09 w pogotowiu.
Od 11 września, przez 18 dni żołnierze walczą w osamotnieniu, dając tym samym przykład wielkiego męstwa. Kapituluje, głównie z powodu wyczerpania się amunicji,medykamentów i żywności. W obronie Modlina straciło życie ponad 2000 żołnierzy polskich. W dalszej fazie II wojny światowej, została wyzwolona przez wojska radzieckie 18 stycznia 1945r. Wkrótce potem polskie władze wojskowe przejęły twierdzę ponownie. Przez jednostki stacjonujące w Modlinie przewinęło się tysiące żołnierzy zawodowych i kilkanaście tysięcy żołnierzy służby zasadniczej. Świadek wielkich wydarzeń stoi i czeka na lepsze czasy.

Agencja Mienia Wojskowego, jako ówczesny właściciel – podzieliła swój teren na działki i rozpoczęła powolny proces sprzedaży. W 2012 roku sprzedano spichlerz, a w wakacje 2013 roku jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków Modlina Twierdzy tzw. koszarowiec (cytadela)\

Twierdzę można obecnie zwiedzać samodzielnie, zwiedzanie z przewodnikiem od wiosny. Żródło: https://twierdzamodlin.pl