Konkurs wiedzy o filmie dla licealistów

2023-11-18 12:57:16(ost. akt: 2023-11-17 21:04:12)

Autor zdjęcia: pix

7 grudnia 2023 r. o godz. 14.30-16.30 w XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta odbędzie się XI Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie, odbywający się w ramach programu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE) na rok 2023.
Młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych została zaproszona do udziału w kolejnej edycji konkursu, który ma na celu pogłębianie zainteresowań kinem wśród młodzieży, kształcenie nawyku uczestnictwa w kulturze, kształtowanie świadomego odbioru mediów oraz wrażliwości estetycznej i etycznej.

Konkurs ma charakter dwuetapowy:

w pierwszej części trzeba napisać test z wiedzy o filmie (lista zagadnień w regulaminie),
w drugiej – wypowiedź związaną z obejrzanymi fragmentami filmowymi.
Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pisemnej deklaracji podpisanej przez nauczyciela – opiekuna wraz z załącznikiem 1a/1b do karty zgłoszenia podpisanym przez pełnoletniego uczestnika, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – jego rodzica/opiekuna prawnego na adres szkoły.