Branża hotelarska cienko przędzie

2023-11-17 14:53:13(ost. akt: 2023-11-17 15:04:22)

Autor zdjęcia: pix

Hotelarze podwyższają ceny, ale goni ich inflacja. A obłożenie maleje.
W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP (Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego) wśród hotelarzy w dniach 6-10 listopada 2023 roku wzięły udział 144 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 67 proc. położonych jest w miastach. 24 proc. to obiekty sieciowe.
Dla 46 proc. hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października ubiegłego roku, w tym jedna trzecia obiektów zanotowała obniżenie frekwencji do 10 pp.

Dla ponad połowy (52 proc.) hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października ubiegłego roku, w tym 38 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 39 proc. obiektów poprawiła obłożenie, w tym 32 proc. stanowiła grupa hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. Wśród obiektów wypoczynkowych, dla blisko połowy (48 proc.) wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października ubiegłego roku, w tym 36 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Jedna trzecia obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 27 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na listopad są wyraźnie słabsze niż miesiąc temu dla października, zarówno jeśli chodzi o zwiększenie odsetka hoteli z frekwencją poniżej 30 proc., jak i zmniejszenie tych z obłożeniem powyżej 50 proc.

Potwierdza to fakt, iż branża wkracza w najsłabszy "wynikowo" okres roku.

3/4 hoteli podniosła ceny w stosunku do października 2022 r. 45 proc. obiektów odnotowała wzrost do 10 proc., a 27 proc. - w przedziale 11-20 proc. Z kolei 25 proc. obiektów uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe. Oznacza to jednak, biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji, że w około połowie hoteli ceny realnie zmalały.