Monitory, odpowiednie krzesła i okulary dla pracowników

2023-11-17 14:05:18(ost. akt: 2023-11-17 14:08:08)

Autor zdjęcia: pix

Pracodawca będzie musiał zapewnić komputer stacjonarny lub dodatkową klawiaturę do laptopa, krzesło z podłokietnikami i zrefundować zakup okularów. Wszystko to w trosce o zdrowie pracowników biurowych.
Wchodzące od 17 listopada br. zmiany regulują przepisy dot. monitorów ekranowych, krzeseł oraz obowiązku zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych korygujących.
Rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 18 października br., wprowadza istotne zmiany dla pracowników oraz pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów BHP.

Zgodnie z rozporządzeniem zmianie ulega definicja stanowiska pracy. Od teraz będzie definiowane jako "przestrzeń pracy z wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika, krzesłem i stołem, a także opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty i podnóżkiem".

To pracodawca decyduje, jaki sprzęt zostanie zakupiony na stanowisko pracy. Jeżeli pracodawca przydzieli pracownikowi podstawkę lub monitor, nie jest zobowiązany do uwzględniania wniosków pracownika o przydzielenie innego sprzętu niż ten otrzymany. Inaczej natomiast jest w przypadku podnóżka i uchwytu na dokumenty, gdy przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów.


W przypadku stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. Nowe wymagania zawarte w rozporządzeniu obejmują również stanowiska pracy zdalnej.


W przypadku, gdy zgodnie z poczynionymi przez strony umowy o pracę ustaleniami pracownik korzysta lub będzie korzystać przy wykonywaniu pracy zdalnej z własnego monitora, to zgodnie z przepisami kodeksu pracy, należy uwzględnić taki fakt w ramach wypłaty ekwiwalentu lub ryczałtu z tytułu wykonywania pracy zdalnej.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem krzesła użytkowane przez pracowników muszą posiadać regulowane podłokietniki. Pracodawca jest także zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym przy stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną. Jej efektem może być zalecenie lekarskie w zakresie korekcji narządu wzroku. Dotychczasowe przepisy bezpośrednio wskazywały na obowiązek zakupienia jedynie okularów korekcyjnych, natomiast nowe rozporządzenie dodaje opcję w zakresie korekcji wzroku przez korzystanie ze szkieł kontaktowych.

W treści rozporządzenia nie określono wysokości kwoty dofinansowania na zakup okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok.


W przypadku stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, utworzonych przed 17 listopada br., pracodawcy mają sześć miesięcy na dostosowanie się do zmian przepisów.