Ważna inwestycja Wodociągów Warszawskich w Wawrze

2023-09-19 12:23:17(ost. akt: 2023-09-19 12:27:56)

Autor zdjęcia: pixabay

Jedną z warszawskich dzielnic, w których proces urbanizacji jest wyjątkowo dynamiczny, jest Wawer. I to właśnie tam MPWiK buduje najwięcej nowych sieci. Spółka ogłosiła kolejny przetarg na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, kluczowej z perspektywy dalszego rozwoju infrastruktury tej dzielnicy.
Postępowanie obejmuje budowę przepompowni ścieków o wydajności 216 l/s przy ul. Skalnicowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ulicach Skalnicowej, Wał Miedzeszyński, Trakt Lubelski i Strzygłowskiej. Spółka wybuduje też nowe odcinki magistral wodociągowych przy Wale Miedzeszyńskim, Skalnicowej i Panny Wodnej. Łączna długość nowej sieci kanalizacyjnej wyniesie ponad 5 km, a wodociągowej ponad 6 km.

Inwestycja strategiczna dla systemu odbioru ścieków
Budowa przepompowni i kanałów w ulicach Skalnicowej, Wał Miedzeszyński i Strzygłowskiej to strategiczny element w rozwoju sieci na terenie Wawra. Umożliwi bowiem dalszą rozbudowę i funkcjonowanie systemu kanalizacji na obszarze ok. 750 ha osiedli Nadwiśle, Radość czy Miedzeszyn. To teren, na którym mieszka obecnie ok. 18 tys. osób, a w ciągu najbliższych 10 lat może się tu pojawić kolejnych kilka tysięcy mieszkań.

Nowe możliwości przyłączenia się do miejskiej infrastruktury
Inwestycja pozwoli na uruchomienie odbioru ścieków z ponad stu posesji położonych przy już wybudowanych kanałach.

— Wodociągi Warszawskie będą, tak jak dotąd, zachęcać mieszkańców do rezygnacji z szamb i przyłączania się do miejskiej infrastruktury, organizując w dzielnicy spotkania konsultacyjne — zapewnia Renata Tomusiak, prezes zarządu MPWiK.

Do wdrażania rozwiązań ekologicznych zachęca również stołeczny ratusz. Na likwidację szamb i podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej miasto udziela dotacji w wysokości 6 tys. zł. Wnioski w obecnie trwającym naborze przyjmowane są do 31 marca 2024 r.

Wawer – dzielnica priorytetowa
Warszawscy wodociągowcy znają potrzeby mieszkańców Wawra i rozbudowują tam infrastrukturę mimo często niesprzyjających okoliczności, jak nieuregulowany status niektórych gruntów czy gęstość innej infrastruktury podziemnej. W latach 2007–2022 spółka wybudowała i zmodernizowała w dzielnicy łącznie 148 km sieci wodociągowej oraz 143 km sieci kanalizacyjnej, przeznaczając na inwestycje około 326 mln zł.

Do 2030 r. spółka planuje wybudować na terenie Wawra kolejnych 209 km kanałów i 138 km wodociągów za kwotę 292 mln zł. Łącznie na inwestycje sieciowe we wszystkich dzielnicach Wodociągi Warszawskie w ciągu 8 lat przeznaczą prawie 2,6 mld zł. Plan przewiduje wybudowanie 725 km sieci wodociągowej i 637 km sieci kanalizacyjnej.