Firmy kwitną w lipcu? Oto co odkrył PIE

2024-07-10 16:01:38(ost. akt: 2024-07-10 12:38:34)

Autor zdjęcia: krakenimages on Unsplash

W lipcu firmy deklarują dobrą płynność finansową i utrzymują się pozytywne trendy dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Miesięczny Indeks Koniunktury PIE spadł w lipcu o 2,7 pkt. do poziomu 96,8 pkt.
Jak przekazano w comiesięcznym raporcie PIE, Miesięczny Indeks Koniunktury po raz drugi w tym roku znalazł się poniżej poziomu neutralnego (100,0 pkt.) osiągając najniższą wartość od stycznia. W opinii analityków PIE, tak samo jak w czerwcu o pogorszeniu nastrojów wśród przedsiębiorców zadecydowały negatywne oceny przedsiębiorców dla komponentów: inwestycji, wartości sprzedaży, nowych zamówień oraz mocy produkcyjnych.

"Lipcowy odczyt MIK potwierdza większość tendencji zarysowujących się w poprzednich miesiącach. Niepokoją negatywne odczyty dotyczące wartości sprzedaży, nowych zamówień, mocy produkcyjnych oraz inwestycji. Negatywna ocena wskaźników wartości sprzedaży i nowych zamówień ma swoje źródło m.in. w spadku dynamiki cen, zwłaszcza żywności w Polsce, redukcji wydatków konsumenckich tuż przed wakacjami oraz słabnącym popycie ze strony zagranicznych odbiorców towarów i usług" - powiedziała, cytowana w raporcie, dr Urszula Kłosiewicz-Górecka z PIE.

W raporcie podano, że w lipcowym odczycie MIK, podobnie jak w czerwcowym, wartości trzech z siedmiu komponentów znajdują się powyżej poziomu neutralnego (zatrudnienie, wynagrodzenie oraz płynność finansowa). "Wzrosła jedynie wartość dla wynagrodzenia (117,1 pkt., wzrost o 3,4 pkt. mdm). Spadły wartości wskaźników zatrudnienia (101,1 pkt., spadek o 3,0 pkt. mdm) oraz płynności finansowej (121,7 pkt., spadek o 5,0 pkt. mdm)" - zaznaczono.

W ocenie ekspertów PIE "mimo rosnących kosztów zatrudnienia przedsiębiorstwa mają stosunkowo dobrą płynność finansową i chcą utrzymywać poziom zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach".

Komponenty Miesięcznego Indeksu Koniunktury, które znajdują się poniżej poziomu neutralnego to moce produkcyjne (96,0 pkt., spadek o 1,5 pkt. mdm), wartość sprzedaży (86,8 pkt, spadek o 0,5 pkt. mdm), nowe zamówienia (85,9 pkt., spadek o 3,7 pkt. mdm) oraz inwestycje (68,7 pkt., wzrost o 2,6 pkt. mdm).

"Spadki wskaźników wartości sprzedaży i nowych zamówień przełożyły się na większy udział firm ze zbyt dużymi mocami produkcyjnymi w porównaniu z deklarującymi zbyt małe moce. Skutkiem sześciomiesięcznego utrzymywania się tej sytuacji jest powstrzymywanie się firm przed inwestowaniem, mimo iż mają one dobrą płynność finansową. Ponad 40 proc. przedsiębiorstw nie inwestowało w ostatnich 3 miesiącach, głównie z powodu braku takiej potrzeby, a 19 proc. z powodu braku środków finansowych" - zaznaczyła, cytowana w raporcie, dr Urszula Kłosiewicz-Górecka.

Z danych PIE wynika, że w lipcu w dużych (103,9 pkt) i średnich (101,0 pkt) przedsiębiorstwach ponownie przeważają pozytywne nastroje mimo odnotowanego spadku o 1,9 pkt. dla dużych i o 1,0 pkt dla średnich przedsiębiorstw względem zeszłego miesiąca.

Mikrofirrmy zanotowały jednak spadek wartości odczytu o 3,3 pkt. mdm do poziomu 91,7 pkt. "Oznacza to dalsze pogorszenie nastrojów w tej grupie. W małych przedsiębiorstwach, mimo wzrostu wskaźnika o 4,5 pkt. mdm, nadal przeważają negatywne nastroje (97,4 pkt.)" - podano.

Podkreślono, że w czerwcu, tak samo jak w ostatnich miesiącach, "główną barierą silnie utrudniającą działalność firmom" nadal były koszty pracownicze (70 proc., wzrost o 1 pkt. proc. mdm). Na kolejnych miejscach po raz kolejny znalazły się rosnące ceny energii (60 proc., wzrost o 3 pkt. proc. mdm) oraz niepewność sytuacji gospodarczej (57 proc., wzrost o 1 pkt. proc. mdm). W stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszył się udział firm skarżących się na niedostępność pracowników (48 proc.; spadek m/m o 2 pkt. proc.) i zatory płatnicze (44 proc.; spadek mdm o 2 pkt. proc.)" - przekazano.

Dodano, że w lipcu natomiast zwiększył się udział firm zmagających się z rosnącymi kosztami finansowania (31 proc.; wzrost mdm o 4 pkt. proc.) i niedostępnością produktów (20 proc.; wzrost mdm o 1 pkt. proc.).

Badanie powstało przeprowadzone w ramach Miesięcznego Indeksu Koniunktury na próbie 500 przedsiębiorstw.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny. Zajmuje się makroekonomią, energetyką i klimatem, handlem zagranicznym, prognozami gospodarczymi, gospodarką cyfrową i ekonomią behawioralną. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.


red./PAP


bm