Warszawa czystość ma pod kontrolą

2024-07-10 11:30:03(ost. akt: 2024-07-10 11:01:13)

Autor zdjęcia: UM Warszawa

Patrole Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej codziennie sprawdzają czystość w stolicy. W tym roku przeprowadzili już 21 tys. interwencji.
W systemie utrzymania porządku ważne jest zarówno regularne sprzątanie, jak i stały monitoring czystości. Sprawdzają to wspólne patrole Zarządu Oczyszczania Miasta (ZOM) i Straży Miejskiej. W centrum uwagi mają likwidację podrzuconych śmieci czy uszkodzonych elementów infrastruktury. Od początku roku przeprowadzili już 21 tys. interwencji.

– Utrzymanie czystości na wysokim poziomie w dwumilionowym mieście o powierzchni ponad 500 km kw. wymaga współpracy wielu zarządców i na wielu płaszczyznach. Istotna jest zarówno systematyczność prac, jak i stały monitoring porządku. W zakresie kontroli od lat współpracujemy z warszawską Strażą Miejską. Dzięki temu jesteśmy w stanie skutecznie zadbać o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców oraz estetykę przestrzeni publicznej – mówi Robert Szymański, p.o. dyrektora Zarządu Oczyszczania Miasta.

Kontrola czystości


Najwięcej interwencji związanych jest z zaśmiecaniem terenów publicznych. Aż 36 proc. spraw dotyczy dzikich wysypisk, porzuconych mebli, odpadów poremontowych czy opon. Tego rodzaju odpady powinny trafić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Obecnie w stolicy działają cztery takie miejsca.

Kolejne 22 proc. kontroli przeprowadzonych zostało dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Były to interwencje u zarządców w zakresie uszkodzonych ławek czy wiat, nieczytelnych znaków drogowych czy zapadniętych studzienek. Z kolei 13 proc. zgłoszeń obejmowało pomazane przez wandali kosze, wiaty przystankowe i ekrany dźwiękochłonne.

Na czym polega interwencja? Kontrolerzy ustalają zarządcę terenu i mobilizują go do wywiązania się ze swoich obowiązków. Po pewnym czasie ponownie sprawdzają, czy zarządca zastosował się do zaleceń, a jeśli nie, Straż Miejska może wystawić mandat, a nawet skierować sprawę do sądu.

Czysta Warszawa – wspólna sprawa


Dzięki codziennej pracy wspólnych patroli Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej zwiększa się poziom bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej. Mieszkańcy również mogą czynnie włączyć się w dbanie o stolicę. Informacje o miejscach, które wymagają posprzątania lub naprawy można przekazywać do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, skąd są kierowane bezpośrednio do odpowiednich zarządców terenów.

Kompleksowo dla czystej Warszawy


Według ostatniego Barometru Warszawskiego aż 97 proc. mieszkańców stolicy uznaje czystość w mieście za ważną i bardzo ważną. Dlatego Zarząd Oczyszczania Miasta od wielu lat tworzy i udoskonala system utrzymania porządku, na który składa się regularne sprzątanie ulic, chodników i przystanków oraz opróżnianie koszy na śmieci. To również bieżąca reakcja na nagłe zdarzenia, a także codzienna kontrola zarówno miejskiej przestrzeni, jak i jakości wykonywanych na zlecenie ZOM usług. Jako jednostka odpowiedzialna za dużą część terenów w Warszawie utrzymuje wysokie standardy porządku, co jest doceniane nie tylko przez mieszkańców, ale i osoby odwiedzające stolicę. Czystość w mieście dobrze i bardzo dobrze ocenia 84 proc. ankietowanych.


źródło: UM Warszawa


bm