W archidiecezji warszawskiej powstaje zespół do spraw prewencji

2024-07-09 14:30:23(ost. akt: 2024-07-09 14:01:43)
Ks. Michał Turkowski

Ks. Michał Turkowski

Autor zdjęcia: zrzut ekranu/ youtube Archidiecezja Warszawska

W archidiecezji warszawskiej powstaje zespół do spraw prewencji, który będzie organizował szkolenia oraz monitorował, czy w placówkach kościelnych wdrożone zostały standardy ochrony małoletnich. Na czele zespołu stanie ks. Michał Turkowski.
Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, czyli tzw. ustawa Kamilka, weszła w życie 15 lutego 2024 r. Zgodnie z ustawą każda instytucja prowadząca m.in. działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną jest zobowiązana do wprowadzenia standardów ochrony osób do 18. roku życia.

W czerwcu w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyło się spotkanie ze wszystkimi dziekanami związane z wprowadzeniem tzw. "ustawy Kamilka" - poinformowało biuro prasowe archidiecezji warszawskiej.

Autorzy komunikatu przekazali również, że wkrótce w dekanatach archidiecezji warszawskiej odbędą się szkolenia dla proboszczów, księży wikariuszy oraz pracowników dotyczące przygotowania oraz wdrażania standardów ochrony małoletnich, których wymaga nowelizacja ustawy.

"Kościół prowadzi taką działalność, jak np. przedszkola, szkoły, grupy parafialne, gdzie przebywają małoletni, więc we wszystkich takich miejscach trzeba wdrożyć wytyczne zawarte w ustawie. Dlatego w diecezjach powołano zespoły prewencyjne" – wyjaśnił ks. Michał Turkowski, którego metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz mianował odpowiedzialnym za prewencję w archidiecezji warszawskiej. Do zadań ks. Turkowskiego należy stworzenie zespołu ds. prewencji i pokierowanie jego działaniami.

Zespół będzie organizował szkolenia związane z prewencją oraz monitorował czy placówki kościelne wdrażają wszystkie wytyczne dotyczące ochrony małoletnich. Ponadto zespół będzie pomagał w szkoleniu pracowników oraz w przygotowaniu kleryków do pracy z dziećmi i młodzieżą.

"Prewencja to zapobiegnie, więc chodzi o to, aby nie tylko przeszkolić, ale też uświadomić tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa, jakie sposoby zachowań czy działań są dopuszczalne, a jakie nie. I tym wszystkim będzie zajmował się zespół prewencyjny" - zaznaczył ks. Turkowski.

Dodał, że szkolenia proboszczów będą też dotyczyć sposobu reagowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia osoby małoletniej lub posiadania informacji o nadużyciach.


red./PAP


bm