CBOS zbadał obawy Polaków przed wojną

2024-07-05 16:00:39(ost. akt: 2024-07-05 16:13:08)

Autor zdjęcia: UM Warszawa

78 proc. badanych uważa, że wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski - wynika z przeprowadzonego w czerwcu badania CBOS. Jak podkreślono, jest to spadek względem poprzednich badań z kwietnia i marca.
— Wiosną tego roku, na fali doniesień o możliwej przegranej Ukrainy, wzrósł odsetek Polaków uważających, że wojna w Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski (83 proc. w marcu). Obecnie spadł on ponownie poniżej 80 proc. i wynosi 78 proc — czytamy w komunikacie z czerwcowego badania CBOS.

W czerwcu na pytanie, czy zdaniem badanego wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski „zdecydowanie tak” odpowiedziało 37 proc. badanych, a „raczej tak” - 41 proc. Przeciwnego zdania było 16 proc. badanych, którzy ocenili, że wojna „raczej nie zagraża” bezpieczeństwu Polski oraz 2 proc., które oceniło, że „zdecydowanie nie zagraża”. 3 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

W poprzednim badaniu w kwietniu odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 34 proc. badanych, a „raczej tak” 47 proc.. 12 proc. uznało wtedy, że wojna na Ukrainie „raczej nie zagraża” bezpieczeństwu Polski, a 3. proc. że „zdecydowanie nie zagraża”; 4 proc. zaś nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi.

Badanie CBOS poruszyło również kwestię przyjmowania ukraińskich uchodźców z terenów objętych wojną. W czerwcu zdania, że Polska „zdecydowanie” powinna przyjmować uchodźców było 14 proc. wobec 15 proc. w kwietniu. Odpowiedzi „raczej tak” udzieliło 40 proc. badanych wobec 41 proc. w poprzednim badaniu, a „raczej nie” 23 proc. wobec 24 proc. w kwietniu. Z kolei odsetek odpowiedzi „zdecydowanie nie” wzrósł od kwietnia o 2 pkt proc. - z 14 do 16 proc..

Jak wskazano, najbardziej skłonni do przyjmowania uchodźców są wyborcy KO (72 proc. odpowiedzi na „tak” wobec 24 proc. na „nie” i 4 proc. niezdecydowanych) oraz Lewicy (72 proc. „tak wobec” 23 proc. „nie” i 5 proc. niezdecydowanych). Dalej uplasowała się Trzecia Droga, w której przyjmowanie uchodźców popiera 56 proc. wyborców (przeciw jest 39 proc., nie ma zdania 5 proc.) oraz PiS - wśród wyborców tej partii przyjmowanie uchodźców z Ukrainy popiera 55 proc. badanych, nie popiera zaś - 40 proc., a 5 proc. nie ma zdania.

Najmniej skłonni do przyjmowania uchodźców z Ukrainy są wyborcy Konfederacji, których 42 proc. deklaruje, że Polska powinna ich przyjmować, a przeciwnego zdania jest 49 proc., podczas gdy 9 proc. nie ma zdania.

W czerwcu na pytanie, czy zdaniem badanego wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski „zdecydowanie tak” odpowiedziało 37 proc. badanych, a „raczej tak” - 41 proc. Przeciwnego zdania było 16 proc. badanych, którzy ocenili, że wojna „raczej nie zagraża” bezpieczeństwu Polski oraz 2 proc., które oceniło, że „zdecydowanie nie zagraża”. 3 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

W poprzednim badaniu w kwietniu odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 34 proc. badanych, a „raczej tak” 47 proc.. 12 proc. uznało wtedy, że wojna na Ukrainie „raczej nie zagraża” bezpieczeństwu Polski, a 3. proc. że „zdecydowanie nie zagraża”; 4 proc. zaś nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi.

Badanie CBOS poruszyło również kwestię przyjmowania ukraińskich uchodźców z terenów objętych wojną. W czerwcu zdania, że Polska „zdecydowanie” powinna przyjmować uchodźców było 14 proc. wobec 15 proc. w kwietniu. Odpowiedzi „raczej tak” udzieliło 40 proc. badanych wobec 41 proc. w poprzednim badaniu, a „raczej nie” 23 proc. wobec 24 proc. w kwietniu. Z kolei odsetek odpowiedzi „zdecydowanie nie” wzrósł od kwietnia o 2 pkt proc. - z 14 do 16 proc..

Jak wskazano, najbardziej skłonni do przyjmowania uchodźców są wyborcy KO (72 proc. odpowiedzi na „tak” wobec 24 proc. na „nie” i 4 proc. niezdecydowanych) oraz Lewicy (72 proc. „tak wobec” 23 proc. „nie” i 5 proc. niezdecydowanych). Dalej uplasowała się Trzecia Droga, w której przyjmowanie uchodźców popiera 56 proc. wyborców (przeciw jest 39 proc., nie ma zdania 5 proc.) oraz PiS - wśród wyborców tej partii przyjmowanie uchodźców z Ukrainy popiera 55 proc. badanych, nie popiera zaś - 40 proc., a 5 proc. nie ma zdania.

Najmniej skłonni do przyjmowania uchodźców z Ukrainy są wyborcy Konfederacji, których 42 proc. deklaruje, że Polska powinna ich przyjmować, a przeciwnego zdania jest 49 proc., podczas gdy 9 proc. nie ma zdania.

W badaniu zawarto również pytanie odnoszące się do sytuacji na polskiej wschodniej granicy. Respondenci zostali zapytani, czy polskie władze powinny ich zdaniem umożliwiać migrantom przebywającym na granicy polsko-białoruskiej wystąpienie o azyl w naszym kraju. Na tak postawione pytanie 42 proc. badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie nie” wobec 33 proc. w poprzednim badaniu w grudniu 2021 roku, zaś odpowiedzi „raczej nie” 30 proc. wobec 25 proc. pod koniec 2021 roku.

Zdania, że polskie władze „raczej” powinny umożliwiać migrantom występowania o azyl jest 16 proc. badanych wobec 21 proc. w 2021 roku, a odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 4 proc. wobec 12 proc. w 2021 roku.

Najwięcej odpowiedzi wskazujących, że Polska powinna umożliwić migrantom składanie wniosków o azyl wskazali wyborcy Lewicy - 43 proc. z nich popiera takie rozwiązanie, przeciw jest zaś 36 proc., natomiast 21 proc. nie ma zdania. Na drugim miejscu znalazła się KO, której wyborcy w 37 proc. przypadków deklarują, że Polska powinna umożliwiać składanie wniosków, a przeciwnego zdania jest 54 proc.; 9 proc. wyborców KO nie ma zdania w tej sprawie.

Dalej uplasowała się Trzecia Droga, której 23 proc. wyborców jest za umożliwieniem składania wniosków azylowych, przeciw zaś - 71 proc., a 6 nie ma zdania. Najbardziej przeciwni takiemu rozwiązaniu są natomiast wyborcy PiS oraz Konfederacji - w obu przypadkach odsetek odpowiedzi przeczących wyniósł 88 proc. Umożliwienie składania wniosków azylowych popiera 10 proc. wyborców PiS i 8 proc. wyborców Konfederacji, a zdania nie ma odpowiednio 2 i 4 proc.

CBOS zapytał również o opinię na temat zadeklarowanego niedawno przez rząd programu „Tarcza Wschód”, zakładającego umocnienie wschodnich regionów państwa dla usprawnienie obrony w wypadku ewentualnej agresji. Program ten „zdecydowanie” popiera 56 proc. badanych, natomiast „raczej” popiera 30 proc. 4 proc. „raczej” nie popiera projektu, a 3 proc. „zdecydowanie” jest mu przeciwna; zdania nie ma 7 proc. uczestników badania.

Wśród wyborców poszczególnych ugrupowań „Tarczę Wschód” popiera największy odsetek wyborców Konfederacji - 93 proc. (6 proc. się sprzeciwia, 1 proc, nie ma zdania). „Tarczę” popiera również 91 proc. wyborców Trzeciej Drogi, (5 proc. przeciwnych, 4 proc. nie ma zdania), 90 proc. wyborców KO (5 proc. przeciwnych, 5 proc. nie ma zdania), oraz 87 proc. wyborców PiS (8 proc. przeciwnych, 5 proc. niezdecydowanych). „Tarczę Wschód” popiera również 86 proc. wyborców Lewicy (12 proc. przeciwnych, 2 proc. niezdecydowanych).

Kolejne pytanie CBOS dotyczy propozycji umocnienia granic poprzez stworzenie na wybranych odcinkach pól minowych. Takie rozwiązanie „zdecydowanie” popiera 18 proc. badanych, zaś „raczej popiera” 21 proc. Natomiast 30 proc. „raczej” nie popiera stawiania pól minowych na granicy, a 22 proc. „zdecydowanie” nie popiera takiego rozwiązania. 9 proc. udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”.

Najwięcej zwolenników minowania jest wśród wyborców Konfederacji - 51 proc. (45 proc. przeciwnych, 4 proc. nie ma zdania). Na drugim miejscu znaleźli się wyborcy PiS, których takie rozwiązanie popiera 37 proc. (52 proc. przeciwnych, 11 proc. nie ma zdania), dalej zaś Lewicy, których 36 proc. popiera stawianie pól minowych, natomiast 52 proc. ma przeciwne zdanie (6 proc. nie ma zdania).

Dalej znalazła się KO (29 proc. wyborców popiera, 63 proc. nie, a 8 proc. nie ma zdania) oraz Trzecia Droga (24 proc. wyborców popiera, 69 proc. nie popiera, a 7 proc. wyborców nie ma zdania).

Badanie CBOS zostało przeprowadzone między 10 a 20 czerwca br. na na reprezentatywnej imiennej próbie 1055 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL, za pomocą metody CAPI (wywiad osobisty, 64,7 proc. wywiadów), CATI (wywiad telefoniczny, 21,4 proc. wywiadów) oraz CAWI (wywiad internetowy, 13,8 proc. wywiadów).

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl