CKE podała wyniki ósmoklasistów. Z czego byli najlepsi?

2024-07-03 10:15:46(ost. akt: 2024-07-03 10:13:26)

Autor zdjęcia: PAP

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 61 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 52 proc. – podała w środę Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego, najczęściej wybieranego języka obcego (wybrało go 97,7 proc. uczniów) to 66 proc. punktów, z niemieckiego – 53 proc., z rosyjskiego – 79 proc., z francuskiego – 88 proc., z hiszpańskiego – 72 proc. i z włoskiego – 47 proc.

Jak zaznaczono we wstępnej informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty, opublikowanej w środę przez CKE, są to wyniki uczniów będących obywatelami Polski, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych. Nie uwzględniono w nich wyników ósmoklasistów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym przeprowadzono 14-16 maja. Przystąpiło do niego ok. 220,9 tys. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, w tym ok. 11,3 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego uzyskany przez uczniów z Ukrainy to 49 proc., z matematyki – 38 proc., z języka angielskiego – 49 proc., z języka rosyjskiego – 91 proc.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu na swojej stronie internetowej.

W środę od godz. 8.30 absolwenci klas VIII szkół podstawowych mogą poznać swoje indywidualne wyniki za pośrednictwem aplikacji ZIU https://ziu.gov.pl/). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie otrzymali w swoich szkołach. Po zalogowaniu uczniowie mogą poznać zarówno swoje wyniki ze zdawanych przedmiotów, jak i z poszczególnych zadań.

W środę otrzymają też zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty w tym roku po raz ostatni przeprowadzany był na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które wprowadzono w związku z pandemią COVID-19. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.


red./PAP


bm