Gminny Program Rewitalizacji – można zgłaszać uwagi

2024-06-27 07:30:49(ost. akt: 2024-06-26 15:58:12)

Autor zdjęcia: UM WArszawa

Do 15 lipca br. mieszkańcy Warszawy mogą zgłaszać uwagi do powstającego właśnie Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2030 r. Obejmie on trzy prawobrzeżne dzielnice Warszawy – Pragę Południe, Pragę Północ i Targówek.
Rewitalizacja to proces, który ma doprowadzić do ożywienia społecznego i gospodarczego najbardziej zaniedbanych rejonów. Sposoby to m.in. remonty budynków, tworzenie zielonych ulic i skwerów czy placów zabaw, aktywizacja mieszkańców i przedsiębiorców – mówi zastępczyni prezydenta Aldona Machnowska-Góra. – Trwa kolejna edycja programu, który obejmuje 5% powierzchni miasta, teren zamieszkiwany przez prawie 160 tys. osób – dodaje wiceprezydent.

Rewitalizacja w Warszawie

Rewitalizacja w Warszawie prowadzona jest od 2005 r. Na początku działania realizowane były w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005-2013”, który objął 11 proc. powierzchni Warszawy i 14 dzielnic.

Rok później opracowano „Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r.”. Zakładał on zmiany w najbardziej kryzysowych obszarach trzech dzielnic: Pragi-Południe, Pragi-Północ i Targówka. Przewidziano w nim projekty związane z renowacją budynków, rozwojem przestrzeni publicznych oraz działania edukacyjne i kulturalne.

Program ten podlegał systematycznym ocenom, które posłużyły do przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2030 r. Prace nad dokumentem podzielone były na kilka etapów, przy czym każdy z nich odbywał się z udziałem mieszkańców i mieszkanek, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli rad działających w mieście.

Gminny Program Rewitalizacji

Obecnie przygotowywany program obejmuje, wyznaczone na podstawie diagnozy, obszary: Pelcowizna, Nowa Praga, Stara Praga, Szmulowizna, Kamionek, Grochów, Targówek Fabryczny i Targówek Mieszkaniowy. Jest to blisko 2232 ha, co stanowi około 5 proc. powierzchni Warszawy, mieszka tu około 156 tys. osób – około 9 proc. ludności miasta.

Konsultacje nowego programu podzielone zostały na dwie części. Do 12 października 2023 r. odbywały się spacery i warsztaty tematyczne na obszarze rewitalizacji, a także spotkania z młodzieżą i seniorami.

Zależy Ci na środowisku? Wypowiedz się!

Teraz o tym jakie są największe wyzwania dotyczące rewitalizacji mogą wypowiedzieć się mieszkańcy. Na na platformie konsultacyjnej Urzędu m.st. Warszawy dostępna jest elektroniczna wersja wszystkich najważniejszych dokumentów.

Do bezpośredniego kontaktu w sprawie projektu programu stworzono adres mailowy: rewitalizacja@um.warszawa.pl. Swoją opinię można także przesłać przez zakładkę „Zgłoś uwagi” oraz pocztą na adres: Biuro Polityki Lokalowej, ul. Canaletta 2, 00-099 Warszawa.

Dodatkowo zaplanowano spotkanie w każdej dzielnicy: dzisiaj odbywa się spotkanie dotyczące Praga-Północ – od 17 do 19 w Centrum Rewitalizacji przy ulicy Małej 15, wejście od Konopackiej, jutro - Targówek – 27 czerwca, od 17 do 19, Centrum Kultury i Aktywności przy Siarczanej 6

Zaplanowano także dyżury w punkcie konsultacyjnym. I tak – 2 lipca będzie można porozmawiać o rewitalizacji w godz. 17-19, przed urzędem dzielnicy Praga Południe, 3 lipca, od 17 do 19, w okolicach cerkwi (Praga Północ) oraz 4 lipca, od 17 do 19, na Targówku w okolicach parku Wiecha, przed wejściem do metra.

Twoja opinia się liczy!

Po zakończeniu konsultacji eksperci przeanalizują opinie i wnioski ze spotkań. Odniosą się do nich w raporcie, który zostanie opublikowany najpóźniej do 29 lipca br.


źródło: UM Warszawa


bm