"Sędziowie będą wyrzucani z zawodów". Prawnik z Ordo Iuris o stanie polskiego wymiaru sprawiedliwości [STUDIO WAWA.INFO]

2024-06-22 11:04:03(ost. akt: 2024-06-22 12:15:21)
Będziemy mieli do czynienia pierwszy raz w historii z sytuacją, kiedy sędziowie będą składani z urzędów, kiedy będą wywalani z zawodów - powiedział w Studiu Wawa.info dr Bartosz Lewandowski, prawnik z Instytutu Ordo Iuris.

Wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w sprawie 20 sędziów, byłych i obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej po noweli z 2017 roku. Zawiadomienie złożyło Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Chodzi m.in. o przewodniczącą Dagmarę Pawełczyk-Woicką, Macieja Nawackiego, Rafała Puchalskiego. Iustitia uważa, że jako funkcjonariusze publiczni podejmowali działania sprzeczne z prawem - nadużyli władzy i złamali zasady etyki. Zarzuca się im przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego.

Dr Bartosz Lewandowski, prawnik z Instytutu Ordo Iuris, zapytany w Studiu Wawa.info o kryzys w polskim wymiarze sprawiedliwości w kontekście sporu o KRS wskazał, że stopień upolitycznienia środowiska prawniczego uniemożliwia rozmowy.

"Mam takie wrażenie, że uczestnikom tej debaty politycznej, partiom politycznym też na tym nie zależy. W ramach wojny partyjnej, polaryzacji, próba wyjścia, podania sobie dłoni i znalezienia jakiegoś porozumienia jest traktowana jako coś, co nie tylko może być źle odebrane, ale wręcz zaszkodzić politycznie" - zauważył Lewandowski.

Odwołał się przy tym do konkretnego przykładu: "W trakcie procedowania projektów dotyczących właśnie Krajowej Rady Sądownictwa, w pewnym momencie Ministerstwo Sprawiedliwości, zresztą zdaje się uwzględniając uwagi Komisji Weneckiej, wskazało, że sędziowie powołani po 2018 roku. mogą kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa. Spotkało się to z nieprawdopodobnym atakiem ze strony sędziów, głównie skupionych w Stowarzyszeniu Iustitia" - przypomniał prawnik.

"Ministerstwo zaraz zrobiło krok wstecz" - dodał.

Nieprzekraczalna linia


Zdaniem Bartosza Lewandowskiego nasilenie się radykalizmu części środowiska prawniczego da przyzwolenie na rzeczy dotychczas uznawane za niedopuszczalne.

"Będziemy mieli do czynienia pierwszy raz w historii z sytuacją, kiedy sędziowie będą składani z urzędów, kiedy będą wywalani z zawodów" - powiedział.

"Jeśli to nastąpi, to przejdziemy pewną granicę, dotychczas w Polsce nieprzekraczalną" - podkreślił.

Rozmawiała Anna Nartowska