Rozpoczynają się prace nad strategią rozwoju stolicy i planem ogólnym

2024-06-13 07:30:42(ost. akt: 2024-06-13 00:20:48)

Autor zdjęcia: PAP

Stołeczni ratusz rozpoczyna prace na dwoma ważnymi dokumentami mającym wpływ na przyszłość miasta. To strategia rozwoju miasta i plan ogólny. Według urzędników czasu mają bardzo mało. Termin ich wejścia w życie upływa w grudniu 2025 roku.
W środę na spotkaniu z dziennikarzami wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska zaznaczyła, że konieczność przygotowania strategii rozwoju miasta oraz planu ogólnego wynika z przepisów, które zostały przyjęte w 2023 roku. Podkreśliła, że przy sprzeciwie samorządów, jeśli chodzi o terminy. "Ponieważ te terminy są bardzo wyśrubowane" - dodała.

Przewodnicząca komisji ładu przestrzennego Rady Warszawy Ewa Janczar podkreśliła, że zaznaczyła, że na cyklicznych zebrania komisji będą zapraszani mieszkańcy i radni, bo widać bardzo duże ich zainteresowanie tym tematem.

Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. strategii rozwoju miasta Paulina Nowicka-Karpińska zaznaczyła, że prace nad strategia i planem ogólnym trzeba rozpocząć od uzyskania zgody Rady Warszawy. Radni zajmą się stosownymi uchwałami na sesji, która odbędzie 4 lipca.

Zgodnie z nimi rolę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego od stycznia 2026 roku przejmują strategia rozwoju gminy i plan ogólny.

"Kwestię kształtowania polityki przestrzennej przejmie strategia rozwoju gminy. Ustawodawca określa obowiązek i zakres tego dokumentu oraz tryb przygotowania tego dokumentu m.in kwestię konsultacji i opiniowania. Jeśli chodzi o szczegóły to będą one określone w planie ogólnym, który będzie cyfrową bazą danych. Plan ogólny musi wynikać ze strategii rozwoju miasta i z niego muszą wynikać plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego" - dodała Nowicka-Karpińska.

Zaznaczyła, że miasto przyjętą w 2018 roku strategię rozwoju miasta - Warszawa 2030 i ma doświadczenie w przygotowaniu takiego dokumentu natomiast plan ogólny to nowość.

"Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego, co wzmacnia samorząd lokalny w prowadzeniu polityki przestrzennej i będzie wiążący dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu" - powiedziała pełnomocnik. Podkreśliła, że dokumenty muszą być gotowe do końca 2025 roku i założenie miasta jest takie, by Rada Miasta w grudniu 2025 r. mogła na jednej sesji przyjąć najpierw strategię, a później uzupełniający ją plan ogólny.

Zaznaczyła, że strategia rozwoju miasta będzie modelowo pokazywała, jak ma wyglądać Warszawa w latach 2042-43. Musi być zgodna z dokumentami wyższego rzędu, jak strategia ponadlokalna czy strategia województwa.

"To jest zakres minimalny, który możemy uzupełnić, np. o wizję miasta, czy zarządzanie ryzykiem" - przekazała Nowicka-Karpińska.

Dyrektor miejskiego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Bartosz Rozbiewski, które odpowiedzialne jest za wykonanie planu ogólnego, zaznaczył, że dokument pojawił się po to, żeby usprawnić proces inwestycyjny, żeby był klarowny i szczelny.

"Będzie to zbiór danych przestrzennych do wyświetlania w formie elektronicznej. Prezentowane będą w postaci grafiki przestrzennej prezentującej, co w tych danych siedzi" - powiedział dyrektor.

Strefy planistyczne będą nadawać poszczególnym obszarom miasta funkcje. Katalog tych funkcji jest określony w ustawie i jest zamknięty. Natomiast dla każdej ze stref jest dopuszczona możliwość "miksów funkcjonalnych".

Nowością są obszary uzupełnienia zabudowy, który miasto może, lecz nie musi wyznaczyć. To obszary, na których będzie możliwość wydawania warunków zabudowy w sytuacji braku planu miejscowego dla danego terenu. Poza nim takie decyzje nie będą mogły być wydawane. "Takie obszary są plombą w tkance miejskiej" - dodał Rozbiewski.

Kolejnymi obszarami fakultatywnymi są obszary zabudowy śródmiejskiej, gdzie stosuje się szczególne przepisy budowlane dopuszczające np. mniejsze odległości między budynkami.

Każda strefa planistyczna będzie musiała mieć określony profil funkcjonalny i dopisane wskaźniki urbanistyczne. Miasto będzie podzielone na strefy. Każda strefa będzie miała funkcje i zostanie opisana liczbowo.

Warszawski plan ogólny będzie częścią ogólnego planu całego kraju.

Bartosz Rozbiewski wyjaśnił też, jak wpłynie to na Specustawę Mieszkaniową, tzw. lex deweloper.

"Nadal zostają w obiegu prawnym uchwalone plany zagospodarowania i będą nadal obowiązywać. Plany, które są na tym zaawansowania, że zostały pokazane szerokiej publice, będą mogły być kontynuowane na starych zasadach. W momencie, gdy wejdzie w życie plan ogólny, to niezaawansowane i zupełnie nowe plany będą musiały już być w tym rygorze nowych przepisów i będą w pełni odpowiadać zmianom ustawowym" - powiedział Rozbiewski.

Jeśli chodzi o decyzję o warunkach zabudowy to - zaznaczył - od 1 stycznia 2026 roku, gdy nie będzie obowiązującego planu ogólnego, to możliwość inwestowania poprzez warunki zabudowy chwilowo ustanie do czasu uchwalenia planu ogólnego.

"Dotychczasowo wydane WZ nie będą wygaszone, zostaną i będą mogły być podstawą prawną do dalszych działań. Natomiast nowe WZ-tki, które powstaną w zgodzie z planem ogólnym, będą miały 5-letni okres ważności" - sprecyzował.

Zamysł jest taki, że specustawa zostanie wygaszona, czyli będzie funkcjonować do końca 2025 roku. "Natomiast w jej miejsce pojawi się nowy instrument, którego korzyści odczuje zarówno miasto, jak i branża inwestycyjna" - zapewnił.

Z punktu widzenia miasta dobre rzeczy, które zostaną przeniesione z obecnej specustawy, to m.in możliwość wkładu inwestycyjnego w rozwój lokalnej infrastruktury, możliwość poprawiania lokalnych terenów zieleni, a także możliwość przekazania miastu określonej puli mieszkań w danej inwestycji na potrzeby zasoby miejskiego.

"Będzie to narzędzie, które będzie musiało być zgodne z planem ogólnym i ze strategią" - dodał.

Dyrektor pytany był sprawę ważną dla wielu mieszkańców - o przyszłość ogródków działkowych.

"Ogrody działkowe mogą być w trzech strefach: w zieleni, w wielofunkcyjnej strefie zabudowy jedno- i wielorodzinnej" - powiedział Rozbiewski. Wyjaśnił, że chodzi o to, by nie wydzielać małych obszarów ROD-ów. "Ale to nie znaczy, że te ogródki znikną. Będą wskazane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który uszczegóławia plan ogólny" - dodał.

Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. strategii rozwoju miasta zaznaczyła, że harmonogram prac nad dokumentami jest rozpisany "co do dnia". Urzędnicy zakładają, że projekt strategii zostanie opracowany w czerwcu 2025 roku natomiast projekt planu ogólnego - w marcu.

Nowicka-Karpińska zaprosiła wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 4 września w Centrum Nauki Kopernik, na którym urzędnicy opowiedzą, jak ten proces będzie przebiegał. Rozpocznie się wtedy dwutorowy dialog z mieszkańcami. Będzie to ankieta na temat rozwoju miasta do 2040 r. do wypełnienia online oraz rozdawana w miejscach aktywności lokalnej. "Tego samego dnia rozpocznie się formalne zbieranie wniosków do planu ogólnego" - dodała.

Czas na składanie ankiet i wniosków - od 4 do 30 września br. Natomiast konsultacje społeczne i wyłożenie do publicznego wglądu planu ogólnego, a także zbieranie uwag, odbędzie się we wrześniu za rok.


red./PAP


bm