Konsumpcja prywatna mocno przyspieszyła, a dynamika inwestycji wyraźnie spadła

2024-06-03 14:55:12(ost. akt: 2024-06-03 14:58:27)

Autor zdjęcia: PAP

Struktura PKB była kierunkowo zgodna z oczekiwaniami – mocno przyspieszyła konsumpcja prywatna (do 4,6 proc. rdr. z 0,0 proc. rdr.), a dynamika inwestycji wyraźnie spadła (do -1,8 proc. rdr. z +15,8 proc. rdr. w 4 kw. 2023r.) - wskazali ekonomiści PKO BP w komentarzu do poniedziałkowych danych GUS.
Według ekspertów PKO BP wzrost konsumpcji prywatnej był konsekwencją przyspieszenia dynamiki realnych dochodów (w 1 kw. br. wynagrodzenia zwiększyły się realnie o 11,5 proc. rdr. z 5,5 proc. rdr. w 4 kw. 2023 r.), ale "okazał się wyższy od oczekiwań (kons.: 3,3 proc. rdr., PKOe: 3,5 proc. rdr.). Sugeruje to, że ożywienie w usługach konsumpcyjnych było równie silne, jak wzrost sprzedaży detalicznej" - przekazano w komentarzu.

Jednocześnie w 1 kw. br. utrzymała się wysoka dynamika konsumpcji publicznej (10,9 proc. rdr.). "Szacujemy, że do końca br. wzrost konsumpcji ogółem (w 1 kw. br. przekraczający 5 proc. rdr.) utrzyma się na wysokim poziomie i będzie wspierany głównie wydatkami gospodarstw domowych, przy spowolnieniu dynamiki spożycia publicznego" - podano w komentarzu.

"W kolejnych kwartałach oczekujemy powrotu wzrostu inwestycji. W okresie przejściowym między perspektywami unijnymi łagodząco oddziaływać powinien napływ środków z KPO, aczkolwiek w większej skali nastąpi on dopiero pod koniec roku" - podkreślili ekonomiści PKO BP.

Zaznaczyli, że "początek roku przyniósł złagodzenie negatywnych tendencji po stronie zmiany poziomu zapasów, które wciąż się obniżają, ale ich negatywny wpływ na wzrost gospodarczy w 1 kw. br. ograniczył się do -2,8 pp (wobec -6,4 pp w 4 kw. 2023 r.). Jednocześnie wzrost gospodarczy był wciąż wspierany przez eksport netto, który w 1 kw. br. dodał do dynamiki PKB 0,4pp" .

"Podtrzymujemy naszą prognozę wzrostu PKB w 2024 o 3,7 proc. rdr., zakładającą stopniowe przyspieszenie jego dynamiki do ok. 5,0 proc. rdr. pod koniec roku. Motorem odbicia będzie popyt krajowy, w tym przede wszystkim konsumpcja prywatna, do której w 2 kw. br. powinny dołączyć inwestycje (wspierane KPO)" - przekazano w komentarzu.


red./PAP


bm