Kierowcy dostają listy z wezwaniami do zapłaty ogromnej sumy

2024-05-31 11:07:58(ost. akt: 2024-05-31 11:33:46)

Autor zdjęcia: Pixabay.com

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego pojazdu mechanicznego poruszającego się po drogach. Mimo to, wielu kierowców wciąż go nie opłaca z różnych powodów. Kary za niedopełnienie tego obowiązku mogą być naprawdę wysokie.
Kary za brak ubezpieczenia OC stale rosną, ponieważ są one obliczane na podstawie rosnącej płacy minimalnej. Wysokość kary zależy od długości okresu bez ubezpieczenia i rodzaju pojazdu. Dla samochodów osobowych wynosi dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, dla ciężarówek, ciągników i autobusów trzykrotność, a dla motocykli i innych pojazdów jedną trzecią. Kary są proporcjonalne do długości przerwy w ubezpieczeniu: od 1 do 3 dni - 20%, od 4 do 14 dni - 50%, powyżej 14 dni - 100% maksymalnej stawki.

Przykładowe stawki dla samochodów osobowych:

1-3 dni: 1700 zł
4-14 dni: 4240 zł
powyżej 14 dni: 8480 zł
Egzekwowanie kar za brak OC należy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), który monitoruje bazy danych i wystawia kary za przerwy w ubezpieczeniu bez konieczności kontroli drogowej.

Składka OC zależy od wielu czynników, takich jak:

wiek i doświadczenie kierowcy
miejsce zamieszkania
typ i model pojazdu
historia ubezpieczeniowa
przeznaczenie pojazdu
forma płatności
Ubezpieczenie OC zwykle przedłuża się automatycznie, chyba że samochód został kupiony z OC poprzedniego właściciela lub poprzednia składka nie została opłacona w całości. W przypadku niesłusznego oskarżenia o brak ubezpieczenia, należy przedstawić UFG dowody na posiadanie ważnej polisy lub odpowiednie dokumenty, np. zgłoszenie kradzieży czy umowę sprzedaży pojazdu.