Zakaz wyjazdu z Polski w razie wojny: Generałowie podzieleni w opinii!

2024-05-21 15:33:44(ost. akt: 2024-05-21 16:01:52)

Autor zdjęcia: PAP

Czy Polacy powinni mieć zakaz opuszczania kraju w przypadku konfliktu zbrojnego? Temat budzi ogromne kontrowersje zarówno wśród wojskowych ekspertów, jak i w społeczeństwie.

Zakaz wyjazdu w czasie wojny: wzrost kontrowersji i rozbieżności opinii


Większość Polaków uważa, że w przypadku konfliktu zbrojnego powinien obowiązywać zakaz opuszczania kraju przez poborowych. Temat ten wzbudza jednak kontrowersje wśród wojskowych ekspertów. Gen. Roman Polko, były dowódca jednostki GROM, jest przeciwny zakazowi, argumentując, że straszenie wojną tylko pogłębia obawy i skłania ludzi do ucieczki. Natomiast inny ekspert wojskowy uważa, że taki zakaz mógłby zwiększyć odwagę i gotowość do obrony kraju.

Gen. Polko podkreśla, że armia potrzebuje zmotywowanych i świadomych żołnierzy, a nie tych zmuszanych do walki. Według niego, pomysł zakazu wyjazdu to przestarzałe rozwiązanie. - W razie wojny nie opuściłbym kraju, to naturalne, że broniłbym ojczyzny - mówi 61-letni generał. Z kolei gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, twierdzi, że zakaz świadczyłby o słabości państwa i jego systemu politycznego. Jego zdaniem, nie można obronić kraju nakazami i restrykcjami, a entuzjazm i wiara w siłę obrony są kluczowe.

Wyniki badania IBRiS pokazują, że 54 proc. Polaków popiera zakaz wyjazdu dla mężczyzn w wieku poborowym w przypadku wojny, a 37 proc. jest przeciwnego zdania. Wśród osób po 40. roku życia większość popiera taki zakaz, podczas gdy młodzi ludzie w wieku 18-29 lat są przeciwni. Inspiracją do postawienia tego pytania była sytuacja na Ukrainie, gdzie brakuje rekrutów do armii i władze starają się nakłonić do powrotu tych, którzy wyjechali do Unii Europejskiej.

Generałowie w sporze: straszenie wojną a skuteczność zakazu


Gen. Rajmund Andrzejczak, były Szef Sztabu Generalnego WP, wyraził wątpliwości co do możliwości skutecznego egzekwowania zakazu na lotniskach. Z kolei gen. pilot Jan Rajchel, były rektor Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, jest zwolennikiem zakazu, argumentując, że istnieje obowiązek obrony ojczyzny. Podobnie uważa płk rez. Piotr Lewandowski, weteran z Iraku i Afganistanu, który przewiduje, że w razie wojny młodzi mężczyźni będą opuszczać kraj, co uzasadnia wprowadzenie zakazu wyjazdu.

Lewandowski twierdzi, że taki zakaz mógłby wywołać presję i pomóc w podjęciu odważnej decyzji o obronie kraju. - Tchórzostwo zawsze znajdzie usprawiedliwienie - mówi wojskowy wykładowca, wskazując na argumenty krążące w polskim internecie, takie jak "nie będę walczył za ten rząd" czy "państwo nic mi nie dało, dlaczego mam go bronić". Podkreśla, że wojnę prowadzi państwo, które w uzasadnionych przypadkach stosuje przymus wobec obywateli.

Dyskusja na temat zakazu wyjazdu w razie wojny pokazuje, jak różne są opinie na ten temat wśród wojskowych i społeczeństwa. Wciąż brakuje jednoznacznych odpowiedzi, jak najlepiej przygotować kraj do ewentualnej obrony.


źródło: wp.pl


bm