Mniej restrykcyjny sposób orzekania o zdrowiu kandydatów do Agencji Wywiadu

2024-04-26 19:57:42(ost. akt: 2024-04-26 20:19:33)

Autor zdjęcia: pix

Minister koordynator służb specjalnych chce, by sposób orzekania o zdrowiu kandydatów do służby w Agencji Wywiadu był uproszczony i mniej restrykcyjny. Do uzgodnień skierowany został projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego oceny zdolności do służby w AW.
Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Wywiadu przygotowany przez ministra koordynatora służb specjalnych. Projekt został w piątek opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Jak podano w uzasadnieniu, potrzeba nowelizacji przepisów wynika m.in. z dotychczasowych doświadczeń związanych z prowadzonymi postępowaniami kwalifikacyjnymi wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu. Ich istotnym elementem jest m.in. ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby. Poinformowano, że zawarte w projekcie propozycje zmian mają na celu usprawnienie oraz zwiększenie elastyczności postępowania kwalifikacyjnego. Dodano, że zmiany są też niezbędne z uwagi "na postęp w medycynie", wprowadzenie nowego nazewnictwa chorób i kryteriów diagnostycznych uwzględnianych przy ocenie stanu zdrowia.

Stąd - jak czytamy w uzasadnieniu - zaproponowano m.in. nowe brzmienie załącznika do rozporządzenia określającego wykaz chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do służby, w którym zaproponowano również nowy podział osób podlegających badaniu przez komisje lekarskie podległe AW.

"Należy przy tym zauważyć, iż uproszczony i mniej restrykcyjny sposób orzekania o zdrowiu kandydatów do służby w Agencji Wywiadu przyjęto, wzorem innych służb, w odniesieniu do kandydatów, którzy są funkcjonariuszami innych służb mundurowych tj. Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Straży Marszałkowskiej albo żołnierzami zawodowymi" - wyjaśniono w uzasadnieniu.

Projektowana nowelizacja zawiera także regulację, zgodnie z którą w przypadku stwierdzenia trwałej niezdolności do służby na zajmowanym przez funkcjonariusza stanowisku związanym z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych, regionalna komisja lekarska będzie orzekać z urzędu także o zdolności tego funkcjonariusza do służby na stanowiskach niezwiązanych z wykonywaniem tych czynności. "Fakt niezdolności do służby na stanowisku związanym z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych nie oznacza niezdolności do służby na innych stanowiskach w Agencji Wywiadu" - wskazano.

"Rozwiązania prawne zawarte w projekcie nowelizacji mogą zwiększyć zarówno liczbę kandydatów do służby w Agencji Wywiadu, jak i osób przyjętych do służby w tej Agencji" - podano w ocenie skutków regulacji.

Projektowana nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)