Co się stanie z cenami mieszkań?

2024-04-02 12:53:47(ost. akt: 2024-04-02 13:36:04)

Autor zdjęcia: PAP

W 2023 r. ceny mieszkań wzrosły aż o 15 proc. Co deweloperzy prognozują na ten rok? Wyrazili "niemal jednomyślną" opinię, sprawdź jaką...
Według raportu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski, deweloperzy, którzy zostali zapytani, wyrażają "niemal jednomyślną" opinię co do prognozowanego wzrostu cen mieszkań na rok 2024. Oczekują, że średnio wzrosną one o 11 proc., w porównaniu do 15 proc. wzrostu prognozowanego w poprzednim roku. W raporcie "Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2023 r." NBP zauważa, że ceny mieszkań wzrosły o 15 proc. w 2023 roku. Ten wzrost jest wynikiem silnych czynników cenotwórczych, takich jak utrzymująca się inflacja, wzrost siły nabywczej gospodarstw domowych, poprawa sprzedaży mieszkań przy ograniczonej podaży na rynku pierwotnym oraz rosnące koszty produkcji.

Raport NBP sugeruje, że ograniczona aktywność w budownictwie deweloperskim w całym kraju w 2023 roku wynikała z wyhamowania w budownictwie mieszkaniowym od drugiej połowy 2021 roku, spowodowanego spadkiem popytu związanym z ograniczeniami kredytowymi banków. Dodatkowo, brak stabilnego i zadowalającego popytu na mieszkania, w połączeniu z rosnącymi kosztami budowy, słabą sytuacją finansową niektórych deweloperów oraz problemami z gruntami i pozwoleniami na budowę, skutkował ostrożnością deweloperów przed inwestycjami lub brakiem możliwości uruchomienia nowych projektów.

W IV kwartale 2023 roku liczba oddanych do użytkowania mieszkań wzrosła o około 20 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, ale spadła o około 18 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wydanie pozwoleń na budowę wzrosło o około 7 proc. kwartał do kwartału i o około 11 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy rozpoczęcie budowy zmniejszyło się o około 6 proc. zarówno kwartał do kwartału, jak i rok do roku.

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) deweloperów mieszkaniowych wyniosła około 22 proc., co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z poprzednimi sześcioma kwartałami, pozostając na stosunkowo wysokim poziomie. To wzrost cen transakcyjnych mieszkań przewyższający wzrost kosztów produkcji mieszkań oraz finansowanie się środkami zewnętrznymi miały wpływ na utrzymanie tego poziomu ROE.

W IV kwartale 2023 roku wartość wypłat nowych kredytów mieszkaniowych była wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku, głównie ze względu na wzrost zdolności kredytowej gospodarstw domowych oraz rządowy program dofinansowania pierwszego mieszkania. Wartość nowych umów na złote kredyty mieszkaniowe była znacznie wyższa niż w poprzednim kwartale, osiągając 25,0 mld zł, co stanowiło wzrost o około 65 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i około trzykrotnie więcej niż w IV kwartale 2022 roku.

2023 rok na rynku mieszkaniowym był okresem wzrostu popytu przy ograniczonej podaży. Ceny mieszkań rosły, napędzane głównie przez inflację, rosnącą siłę nabywczą i koszty produkcji. Aktywność deweloperów spadła w porównaniu z rokiem poprzednim, ale rentowność ich projektów pozostała na wysokim poziomie. Sprzedaż mieszkań była wspierana przez zwiększenie dostępności kredytów hipotecznych i program "Bezpieczny Kredyt 2.proc.". W 2024 roku deweloperzy oczekują dalszego wzrostu cen mieszkań, choć niższego niż w poprzednim roku.

źródło: NBP, money.pl