W Płocku ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe

2024-02-12 09:18:58(ost. akt: 2024-02-12 09:20:36)

Autor zdjęcia: PAP/Lech Muszyński

W związku z przyborem Wisły ogłoszono w Płocku pogotowie przeciwpowodziowe. Mieszkańców i pracodawców zobowiązano do zabezpieczenia przed zatopieniem, lub usunięcia ze stref bezpośredniego zagrożenia powodzią, substancji zagrażających środowisku.
"W związku z wysokim stanem wody w rzece Wiśle i koniecznością podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie skutków potencjalnego zagrożenia powodziowego prezydent Andrzej Nowakowski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe dla miasta Płocka" - podał w niedzielę wieczorem Urząd Miasta. Jak zaznaczono w komunikacie, pogotowie przeciwpowodziowe będzie obowiązywało do odwołania.

"Mieszkańców i pracodawców zobowiązuje się do zabezpieczenia przed zatopieniem lub usunięcia ze stref bezpośredniego zagrożenia powodzią substancji zagrażających środowisku" - zaapelowano w informacji Urzędu Miasta.

W niedzielę wieczorem poziom Wisły w rejonie Płocka wynosił na wodowskazach: Płock-Borowiczki - 314 cm przy stanie ostrzegawczym 315 cm, Płock-Grabówka – 745 cm przy stanie ostrzegawczym 740 cm, Płock-Orlen – 632 cm przy stanie ostrzegawczym 670 cm oraz Płock-brama przeciwpowodziowa – 187 cm przy stanie ostrzegawczym 210 cm.

Wcześniej, przed ogłoszeniem pogotowia przeciwpowodziowego w Płocku, kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle dotarła do powiatu płockiego, gdzie obowiązuje alarm przeciwpowodziowy - w tym w rejon miejscowości Wykowo i Kępa Polska. W Wykowie, położonym powyżej Płocka, rzeka osiagnęła w tym czasie 496 cm, czyli 66 cm ponad stan alarmowy.

W niedzielę wieczorem poziom Wisły w Wyszogrodzie wynosił z kolei 567 cm, czyli 17 cm powyżej stanu alarmowego, a w Kępie Polskiej było to 522 cm, czyli 22 cm ponad stan alarmu - wcześniej prognozowano, że w czasie przejścia fali kulminacyjnej poziom wody może być tam wyższy i przekroczyć stan alarmowy mniej więcej o 30 cm.

W związku z przyborem Wisły w powiecie płockim, co spowodowane jest spływaniem wód opadowo-roztopowych z górnego jej biegu, alarm przeciwpowodziowy obowiązuje do odwołania dla miast i gmin: Wyszogród, Bodzanów i Gąbin oraz gmin Mała Wieś, Słupno, Słubice i Nowy Duninów. Sytuacja na rzece jest tam na bieżąco monitorowana.

Wezbranie Wisły w powiecie płockim miało już miejsce w ostatnim czasie. Ogłoszono wówczas pogotowie przeciwpowodziowe dla siedmiu gmin położonych nad rzeką - obowiązywało ono od 30 stycznia do 7 lutego. Poziom wody przekroczył wtedy stany ostrzegawcze w Wyszogrodzie i w Kępie Polskiej o ponad 30 do 40 cm, nie przekroczył jednak na tych wodowskazach stanów alarmu.

Obserwowany na przełomie stycznia i lutego podwyższony poziom Wisły nie spowodował konieczności wprowadzenia pogotowia przeciwopowodziwego w samym Płocku. (PAP)

Autor: Michał Budkiewicz