Prowadzenie firmy jest trudniejsze niż 4 lata temu?

2024-02-09 12:42:10(ost. akt: 2024-02-09 12:43:05)

Autor zdjęcia: senivpetro/Freepik

Prowadzenie firmy jest trudniejsze niż 4 lata temu - odpowiada prawie 70 proc. respondentek badania "Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość 2023”. Z badania wynika również, że co trzecia badana stresuje się w pracy bardziej niż rok temu.
Jak wynika z raportu "Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość 2023” Jedynie 5 proc. uczestniczących w badaniu przedsiębiorczyń deklaruje, że obecnie prowadzenie działalności jest łatwiejsze niż 4 lata temu. Blisko co dziesiąta respondentka uważa, że aspekt ten nie uległ w ostatnich latach zmianie. Niemal 70 proc. ankietowanych przyznaje, że prowadzenie firmy obecnie jest trudniejsze niż 4 lata temu (16 proc. – „nieco trudniejsze”, 53 proc. – „znacznie trudniejsze”). Respondentki prowadzące własny biznes zostały zapytane także o to, jak w ostatnich latach rozwijały swoją firmę. Aż 40 proc. wskazuje biznes stacjonarny i online, natomiast co trzecia badana postawiła na rozwój stacjonarny, a 18 proc. – biznes online.

Badanie pokazało, że blisko dwóm na trzem respondentkom w ostatnim roku towarzyszył większy stres (34 proc. – „zdecydowanie tak”, 30 proc. – „raczej tak”). Jedynie 30 proc. ankietowanych deklaruje, że w ostatnich 12 miesiącach nie stresowało się w pracy więcej niż w przeszłości (24 proc. – „raczej nie”, 6 proc. – „zdecydowanie nie”). Blisko co piąta badana przyznaje, że boryka się z bezsennością czy problemami ze snem bardzo często, a co trzecia – czasami. Co czwarta respondentka deklaruje, że kłopoty ze snem miewa rzadko, a jedynie 23 proc. – bardzo rzadko lub nigdy.

Jak przedstawili autorzy badania, 21 proc. respondentek deklaruje, że wykorzystuje już narzędzia sztucznej inteligencji w swojej codziennej pracy. Z kolei 20 proc. planuje zacząć po nie sięgać. Ponad połowa (56 proc.) ankietowanych deklaruje, że nie używa narzędzi AI w swojej pracy.

Prezes firmy IGT Poland, Partnera konkursu Bizneswoman Roku, Wojciech Włodarczyk komentuje: "z przeprowadzonego badania wiemy, że dwie na pięć ankietowanych wykorzystuje lub zamierza rozpocząć korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji w swojej codziennej pracy. To bardzo dobra wiadomość, oznacza to, że Polki, w tym także przedsiębiorczynie prowadzące własne biznesy, są świadome roli nowoczesnych rozwiązań, które mogą usprawnić pracę niemal każdej firmy. Nie obawiają się eksperymentowania i wiele z nich chętnie sięga po najnowsze narzędzia".

Z badania wynika również, że wśród ankietowanych, które prowadzą lub chciałyby prowadzić własny biznes, aż 75 proc. deklaruje, że zatrudniłyby w swojej firmie osobę powyżej 50 roku życia, a 58 proc. – osoby z niepełnosprawnością lub neuroatypowe. Jednocześnie jednak niewielki odsetek badanych już ma w swoim zespole pracowników w wieku powyżej 50 lat (5 proc.) oraz z niepełnosprawnościami lub neuroatypowych (3 proc.). Ponad 30 proc. respondentek przyznaje, że trudno jej określić, czy zdecydowałaby się zatrudnić w swojej firmie osobę z niepełnosprawnością lub neuroatypową.

W badaniu przeprowadzonym metodą CAWI w okresie 15.09-07.11.2023 roku wzięło udział 520 pełnoletnich kobiet. 27 proc. z nich pochodzi z miejscowości do 50 tys. mieszkańców, 27 proc. z miejscowości 50-500 tys. mieszkańców, a 47 proc. z miejscowości powyżej 500 tys. mieszkańców. 9 proc. respondentek ma 18-30 lat, 69 proc. 31-45 lat, 21 proc. jest w wieku 46-60 lat, a 1 proc. ma powyżej 60 lat. 1 proc. ankietowanych ma wykształcenie podstawowe lub zawodowe, 8 proc. – średnie, a 90 proc. wykształcenie wyższe. 51 proc. badanych jest zatrudnionych na umowie o pracę, 23 proc. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, 9 proc. jest przedsiębiorcą zatrudniającym do 9 pracowników, a 3 proc. – od 10 do 50 pracowników

Konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku od 15 lat nagradza polskie przedsiębiorczynie oraz liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności i włączania. Jako pierwszy konkurs tego typu nagradza także mężczyzn, którzy wspierają kobiety i realizują politykę różnorodności i włączania. Od powstania konkursu wręczono ponad 140 statuetek.(PAP)

bk/ drag/