W piątek w Warszawie msza św. w intencji śp. ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

2024-02-06 18:09:40(ost. akt: 2024-02-06 13:12:38)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Diecezja Ełcka

W kościele akademickim św. Anny w Warszawie w piątek o godz. 18.30 zostanie odprawiona msza św. w intencji śp. ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, działacza opozycji antykomunistycznej i kapelana Solidarności.
Na liturgię zapraszają Stowarzyszenie "Wspólnota i Pamięć" i warszawskie środowiska kresowe.

Duchowny zmarł 9 stycznia br. w Chrzanowie w wieku 67 lat. Urodził się 7 września 1956 r. w Krakowie, w rodzinie ormiańskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1983 r. W czasie studiów związał się z demokratyczną opozycją, m.in. ze Studenckim Komitetem Solidarności, a następnie z podziemną Solidarnością. W 1985 r. dotkliwie pobili go funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, co jest udokumentowane w filmie Macieja Gawlikowskiego "Zastraszyć księdza". Był kapelanem strajku w Hucie im. Lenina w 1988 r. w Nowej Hucie.

W 1987 r. wraz ze współpracownikami założył Fundację im. Brata Alberta, pomagającą osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Jej macierzystą placówką był stary dwór w podkrakowskich Radwanowicach, wyremontowany wysiłkiem pracowników i dzięki pomocy darczyńców. Obecnie w całej Polsce działa 38 ośrodków, w których mieszka prawie 1200 osób z niepełnosprawnością.

W 2007 r. napisał głośną książkę "Księża wobec bezpieki. Na przykładzie archidiecezji krakowskiej", poświęconą problematyce inwigilacji duchowieństwa katolickiego przez peerelowską Służbę Bezpieczeństwa.

Jako historyk o korzeniach ormiańskich interesował się problematyką ludobójstwa dokonanego przez rząd turecki w 1915 r. na Ormianach i ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA w czasie II wojny światowej na Kresach Wschodnich. W 2008 r. napisał książkę "Przemilczane ludobójstwo na Kresach".

Ks. Isakowicz-Zaleski był również rzecznikiem osób, które w dzieciństwie doświadczyły wykorzystywania seksualnego przez duchownych. W 2021 r. Tomasz Terlikowski przeprowadził z nim wywiad rzekę. Duchowny mówił w nim m.in. o skandalach seksualnych duchownych i o skutkach niedokończonej lustracji w polskim Kościele.

W 2006 r. za działalność opozycyjną prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Duchowny spoczywa na cmentarzu parafialnym w Rudawie pod Krakowem. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek