Wrocław z największą pompą ciepła w Polsce

2024-01-17 23:35:15(ost. akt: 2024-01-17 23:40:17)

Autor zdjęcia: u

We Wrocławiu trwa budowa największej w Polsce instalacji do pozyskiwania energii cieplnej ze ścieków. Wrompa wyprodukuje 5 proc. rocznego zapotrzebowania miasta na ciepło.

Na terenie Portu Południe we Wrocławiu powstaje inwestycja pod nazwą Wrompa, która będzie największą w Polsce instalacją do pozyskiwania energii cieplnej ze ścieków. Zleceniodawcą jest Forum Inwestycja, a generalnym wykonawcą spółka Strabag.
W ramach inwestycji budowana jest największa systemowa pompa ciepła w Polsce, o mocy 12,5 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Projekt realizowany w Porcie Południe pozwoli na pozyskanie ekologicznego ciepła ze ścieków komunalnych i deszczowych. Uruchomienie instalacji nastąpić ma w 2024 roku i będzie ona dostarczała do 5 proc. rocznego zapotrzebowania na ciepło sieciowe w stolicy Dolnego Śląska.

Wrocławski system ciepłowniczy opiera się w całości na spalaniu węgla, dlatego inwestycja Wrompa będzie pierwszym krokiem na drodze do dekarbonizacji wytwarzania ciepła w mieście. Pompę ciepła zasilała będzie energia elektryczna, która pochodziła będzie z odnawialnych źródeł, co pozwoli na ograniczenie produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem węgla o 364 tys. GJ rocznie. Ponadto zmniejszona zostanie emisja CO2 o 35 tys. ton oraz redukcja emisji innych szkodliwych substancji (SO2, NOX i pyłów).

Większość instalacji Wrompy będzie usytuowana pod ziemią. Dotychczas Strabag wykonał ściany szczelinowe, które sięgają głębokości 26 metrów. Pomogą one w zatrzymywaniu dopływu wód gruntowych. Na głębokości 13 metrów wylana została warstwa tzw. chudego betonu, na którym układane są zbrojenia płyty fundamentowej. To na tym poziomie znajdą się instalacje do podczyszczania ścieków.